"מתנה לילדים"

מען:
תנועת המרי 18, רמת-גן מיקוד 52352

טלפון:
03-6766122

פקס:
03-5742025

דואר אלקטרוני:
amos@kiddiegifts.co.il